Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 9 SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 3. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Trả lời Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11

Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong điện môi sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không vì hằng số điện môi của chân không có giá trị nhỏ nhất (ɛ=1).

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 10 SGK Vật lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X