Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 9 SGK vật lý lớp 11

Bài 3. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Trả lời Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11

Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong điện môi sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không vì hằng số điện môi của chân không có giá trị nhỏ nhất (ɛ=1).

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 10 SGK Vật lí 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    07:34 AM
15/08/2018    07:34 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu