Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 3 trang 88 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 88 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

A. Bột sắt                           B. Bột lưu huỳnh

C. Bột than                         D. Nước

Hướng dẫn giải

Chọn chất tác dụng với thủy ngân ngay điều kiện thường tạo ra hợp chất không gây độc hại

Đáp án bài 3 trang 88 sgk hóa học lớp 12

Lưu huỳnh tác dụng ngay với Hg ở nhiệt độ phòng tạo muối HgS↓ 

Hg (lỏng, độc)  + S (rắn) → HgS↓(rắn, không độc)

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    08:30 AM
23/07/2018    08:30 AM
Back to top