Bài 3 trang 86 SGK Tin học 12

Xuất bản: 08/11/2018 - Cập nhật: 09/05/2019 - Tác giả:

Giải bài 3 trang 86 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Những tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng. Cho ví dụ và giải thích.

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về các khái niệm khác nhau trong CSDL quan hệ như trong phần lời giải bài 2 trang 86 sgk Tin 12, các em học sinh sẽ tiếp tục lựa chọn các tiêu chí để chọn khoá chính cho một bảng.

Câu hỏi

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích.

» Xem thêm: Bài 1 trang 86 Sgk Tin 12

Lời giải bài 3 trang 86 sách giáo khoa Tin học lớp 12

Có 2 tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng:

- Tập thuộc tính phải đủ để phân biệt các cá thể trong một bảng.

- Số lượng thuộc tính nên là ít nhất.

Ví dụ:

Trong bảng Sinhvien có các thuộc tính id, ten, ngaysinh. ID có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id, ten có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id, ten, ngaysinh cũng có thể giúp ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Tuy nhiên ta chọn id làm khóa chính vì vừa có ít thuộc tính nhất lại vừa đảm bảo điều kiện của khóa.

***

Tham khảo thêm lời giải bài tập SGK Tin 12 cùng các bài tập môn khác lớp 12 tại doctailieu.com. Chúc các em học tốt môn Tin học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM