Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 3 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 3 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 3: Hãy nói rõ hạt tải điện mạng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) Dây dẫn và điện cực kim loại.

b) Ở sát bề mặt của hai điện cực.

c) Ở trong lòng chất điện phân.

Trả lời​​​​​​​

Hạt tải điện mang dòng điện trên các phần tử của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) Trong phần dây dẫn và các điện cực kim loại: hạt tải điện là các electron tự do.

b) Ở sát bề mặt hai điện cực.

* sát cực dương: các icon âm (anion)

* Sát cực âm: các icon dương (cation)

c) Ở trong lòng chất điện phân: dòng chuyển dời có hướng của các icon cùng chiều điện trường: icon ngược chiều điện trường.

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    01:01 AM
29/08/2018    01:01 AM
Back to top