Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 3 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 3 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 3: Hãy nói rõ hạt tải điện mạng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) Dây dẫn và điện cực kim loại.

b) Ở sát bề mặt của hai điện cực.

c) Ở trong lòng chất điện phân.

Trả lời​​​​​​​

Hạt tải điện mang dòng điện trên các phần tử của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) Trong phần dây dẫn và các điện cực kim loại: hạt tải điện là các electron tự do.

b) Ở sát bề mặt hai điện cực.

* sát cực dương: các icon âm (anion)

* Sát cực âm: các icon dương (cation)

c) Ở trong lòng chất điện phân: dòng chuyển dời có hướng của các icon cùng chiều điện trường: icon ngược chiều điện trường.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý 11: Đáp án bài 3 trang 85 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    01:01 AM
29/08/2018    01:01 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu