Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.

Đáp án bài 3 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    02:16 AM
17/08/2018    02:16 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu