Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.

Đáp án bài 3 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    02:16 AM
17/08/2018    02:16 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu