Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 80 sách giáo khoa toán 5

Hướng dẫn làm và đáp án bài 3 tiết luyện tập chung trang 80 SGK Toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập chung : Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Đáp án

Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:

100% – (35% + 40%) = 25%

Đáp số: 25%

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    05:44 AM
20/07/2018    05:44 AM
Back to top