Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 73 sách giáo khoa Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 73 SGK Toán lớp 5 luyện tập chung về các phép tính với số thập phân

Bài 3 Luyện tập chung : Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Đáp án

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong số giờ là:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    07:29 AM
16/07/2018    07:29 AM
Back to top