Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 72 sgk toán 5 tiết luyện tập

Đáp án bài 3 tiết luyện tập trang 72 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập : Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Tóm tắt:

3,952kg: 5,2l

5,32kg: …l?

Đáp án

1l dầu hỏa nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

doctailieu.com
Back to top