Đáp án bài 3 trang 7 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 7 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản".

Trả lời:

Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như:

  1. Xét về  độ thẳng của tóc,  tóc thẳng và tóc xoăn là cặp tính trạng tương phản 
  2. Xét màu sắc da , da trắng và da đen là cặp tính trạng tương phản 
  3. Xét về độ dày của môi , môi dày và môi mỏng là cặp tính trạng tương phản 
  4. Xét  về màu sắc của mắt , mắt đen và mắt nâu là cặp tính trạng tương phản
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 7 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    12:14 PM
23/08/2018    12:14 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu