Đáp án bài 3 trang 7 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 7 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản".

Trả lời:

Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như:

  1. Xét về  độ thẳng của tóc,  tóc thẳng và tóc xoăn là cặp tính trạng tương phản 
  2. Xét màu sắc da , da trắng và da đen là cặp tính trạng tương phản 
  3. Xét về độ dày của môi , môi dày và môi mỏng là cặp tính trạng tương phản 
  4. Xét  về màu sắc của mắt , mắt đen và mắt nâu là cặp tính trạng tương phản

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    12:14 PM
23/08/2018    12:14 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu