Trả lời câu hỏi bài 3 trang 68 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 68 sách giáo khoa sinh học lớp 9 để biết hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào

Đề bài:

Hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào?

Trả lời:

Biến đổi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) và  rối loạn sinh lí ở thể đột biến 

Ví dụ ở người gây ra bệnh Đao ( 3 NST số 21 ) và bệnh Tơcnơ (1 NST giới tính X)

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    20:51 PM
31/08/2018    20:51 PM
Back to top