Đáp án bài 3 trang 65 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 65 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

So sánh tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số.

Đáp án:

•    Phép cộng các số tự nhiên, số nguyên, phân số có các tính chất giống nhau, đó là :

a)    Giao hoán                                 b) Kết hợp

•    Phép nhân các số tự nhiên, số nguyên, phân số có các tính chất giống nhau, đó là :

a)    Giao hoán                             b) Kết hợp c)    Phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X