Đáp án bài 3 trang 65 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

So sánh tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số.

Đáp án:

•    Phép cộng các số tự nhiên, số nguyên, phân số có các tính chất giống nhau, đó là :

a)    Giao hoán                                 b) Kết hợp

•    Phép nhân các số tự nhiên, số nguyên, phân số có các tính chất giống nhau, đó là :

a)    Giao hoán                             b) Kết hợp c)    Phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 65 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu