Câu 3 trang 64 sgk Sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 64 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra

Đề bài: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Trả lời:

-  Đột biến do con người tạo ra:

  • Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.
  • Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn - Bến Tre).

-  Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

  • Bò 6 chân
  • Củ khoai có hình dạng giống người.
  • Người có bàn tay 6 ngón.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    04:12 AM
31/08/2018    04:12 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu