Câu 3 trang 64 sgk Sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 64 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra

Đề bài: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Trả lời:

-  Đột biến do con người tạo ra:

  • Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.
  • Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn - Bến Tre).

-  Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

  • Bò 6 chân
  • Củ khoai có hình dạng giống người.
  • Người có bàn tay 6 ngón.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 3 trang 64 sgk Sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
31/08/2018    04:12 AM
31/08/2018    04:12 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu