Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 3 trang 64 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 64 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Đáp án bài 3 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Đặc điểm so sánh Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng ngưng
Phản ứng Sản phầm chỉ gồm polime Sản phẩm gồm polime và các phân tử nhỏ
Monome Có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng
Phân tử khối của polime so với monome Rất lớn Lớn hơn không nhiều

Ví dụ về phản ứng trùng hợp: 

Đáp án bài 3 trang 64 sgk hóa lớp 12
 

 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    04:14 AM
21/07/2018    04:14 AM
Back to top