Đáp án bài 3 trang 63 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 63 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Các mô tô chuyển động đối với nhau.

B. Các mô tô đứng yên đối với nhau.

C. Các mô tô đứng yên đối với ô tô.

D. Các mô tô và ó tô cùng chuyển động đối với mặt đường.

Lời giải đáp án

Chọn đáp án B. Các mô tô đứng yên đối với nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top