Đáp án bài 3 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị vận tốc?

Lời giải đáp án

- Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.

- Công thức tính: 

doctailieu.com
Tải về
Back to top