Đáp án bài 3 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Đáp án:

Tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án bài 3 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần 1

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án bài 3 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X