Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch sử 12

Xuất bản: 27/12/2018

Giải bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và đặc điểm chính của mỗi giai đoạn cách mạng này

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu chung về các quốc gia dân chủ Đông Âu khi bắt đầu được thành lập trong bài 2 trang 5 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tìm hiểu về các giai đoạn cách mạng của quốc gia này.

Câu hỏi

Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và đặc điểm chính của mỗi giai đoạn cách mạng này vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Xem thêm: Bài 4 trang 6 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Thời gianGiai đoạn cách mạngĐặc điểm chính của giai đoạn
1945-1950Dân chủ nhân dân

Các nước dân chủ nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện và nâng cao đời sông nhân dân.

Chính quyền nhân dân được củng cố, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

1950-1975Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

Thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp.

Với sự giúp đỡ của Liên Xô các nước Đông Âu dã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM