Giải bài 3 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 6 SGK Toán lớp 8 tập 1 phần Đại số.

Đề bài

Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải đáp án

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi x nên tập nghiệm của nó là S = R.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
03/07/2018    21:29 PM
03/07/2018    21:29 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu