Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 3 trang 59 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 59 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Trả lời

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí là mức cường độ âm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 59 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    10:49 AM
10/08/2018    10:49 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu