Bài 3 trang 55 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 29/01/2019

Giải bài 3 trang 55 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70,71 trong SGK, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Mục lục nội dung

Sau khi phân biệt chiến tranh đặc biệt với chiến tranh cục bộ trong bài 2 trang 55 TBĐ Sử 12, các em tiếp tục tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Câu hỏi

Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70,71 trong SGK, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Xem thêm: Bài 4 trang 55 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Các bức hình 69, 70,71 thể hiện những thuận lợi của cách mạng nước ta:

+ Sau hai thắng lợi mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967, đặc biệt là chiến thắng Van Tường, Đảng ta nhận định so sánh lực lượng tương quan trên chiến trường có lợi cho ta.

+ Sau 1968, Lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng thống Mĩ, nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh Việt Nam, đòi Mĩ rút quân về nước.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM