Hướng dẫn giải bài 3 trang 54 SGK đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 3 trang 54 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

1. Đề bài

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?

2. Đáp án

Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một cách để từ bảy bông hoa, chọn ra ba bông và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của ba lọ). Do đó mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập 3 của 7 bông hoa.

Vậy ta có số cách cắm hoa như sau: 

Đáp án bài 3 trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top