Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài 3 trang 53 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 53 SGK Vật lý 6

Đề bài:

 Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật?

Đáp án:

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra kết quả:

-    Làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

-    Vừa làm biến dạng vừa làm thay đổi chuyến động của vật.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    00:12 AM
23/07/2018    00:12 AM
Back to top