Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 51 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 51 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ;   b)         Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + Lưu huỳnh ;               d)         Canxi + Clo.

Đáp án bài 3 trang 51 sgk hóa lớp 9

Các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H

b) Zn + 2AgNO3  → Zn(NO3)+ 2Ag ↓

c) 2Na + S → Na2S

Đáp án bài 3 trang 51 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 51 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    04:04 AM
12/08/2018    04:04 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu