Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 51 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 51 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ;   b)         Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + Lưu huỳnh ;               d)         Canxi + Clo.

Đáp án bài 3 trang 51 sgk hóa lớp 9

Các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H

b) Zn + 2AgNO3  → Zn(NO3)+ 2Ag ↓

c) 2Na + S → Na2S

Đáp án bài 3 trang 51 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    04:04 AM
12/08/2018    04:04 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu