Giải bài 3 trang 50 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 50 SGK sinh học lớp 9 để biết rõ hơn về bản chất hóa học và chức năng của gen

Đề bài: Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

Trả lời:

  1. Bản chất hóa học : Gen là một phân tử ADN
  2. Chức năng của gen: Lưu giữ thông tin di truyền xác định như : mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein hay một phân tử ARN
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 50 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    16:33 PM
29/08/2018    16:33 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu