Bài 3 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 48 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào lược đồ nêu nhận xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953-1954.
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về chiến lược tấn công kết hợp của Lào và VN trong bài 2 trang 48 TBĐ Sử 12, các em học sinh sẽ đưa ra nhận xét về chiến dịch Đông Dương này.

Câu hỏi

Dựa vào lược đồ nêu nhận xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953-1954.

Xem thêm: Bài 4 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 3 trang 48 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Địch từ tập chung một nơi ở Đồng bằng Bắc Bộ phải phân tán thành 5 nơi: Điện Biên Phủ, Plâyku, Luông Phabang-Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô, kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.

- Vùng giải phóng của ta ngày càng được mở rộng, vùng chiếm đóng của địch bị thu hẹp.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM