Giải bài 3 trang 45 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 45 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Trả lời

Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng

Đáp án bài 3 trang 45 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X