Giải bài 3 trang 45 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 45 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

Câu hỏi bài 3 trang 45 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 45 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 45 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu