Đáp án bài 3 trang 43 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 43 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Trả lời:

Đáp án bài 3 trang 43 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 43 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    12:22 PM
28/08/2018    12:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu