Giải bài 3 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 41 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?

Bài giải

Nếu chỉ dựa vào kết quả của phép lai thì:

      - Kết quả của phép lai phân tích: nếu tỉ lệ kiểu hình ở lai phân tích là 1 : 1 : 1 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau.

      - Kết quả của kiểu hình ở F2 : nếu tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 9 : 3 : 3 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST.

doctailieu.com
Tải về
Back to top