Giải bài 3 trang 37 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 37 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

Bài giải

Ở phép lai một tính trạng, điều kiện để đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn là:

    - Bố mẹ đem lai phải dị hợp về một cặp alen.

    - Số lượng con lai phải đủ lớn.

    - Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

    - Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

    -    Quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.

doctailieu.com
Tải về
Back to top