Đáp án bài 3 trang 33 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 33 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Trả lời:

- Giống nhau:

+ Đều là quá trình phân bào.

+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối

- Khác nhau

Đáp án bài 3 trang 33 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    02:08 AM
27/08/2018    02:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu