Đáp án bài 3 trang 33 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 33 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Trả lời:

- Giống nhau:

+ Đều là quá trình phân bào.

+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối

- Khác nhau

Đáp án bài 3 trang 33 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 33 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    02:08 AM
27/08/2018    02:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu