Đáp án bài 3 trang 30 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 30 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật.

Bài giải

Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật.Một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật:

      - Karpechenco đã lai cải củ (Raphamus) có 2n = 18R với cải bắp (Brassia) có 2n = 18B, con lai F1 bất thụ có 18 NST (9R + 9B) do bộ NST không tương đồng. Sau đó ông đã may mắn nhận được thể dị đa bội (song nhị bội hữu thụ) có bộ NST 18R + 18B.

      - Cà độc dược đã phát hiện được lệch bội cả 12 cặp NST tương đồng cho các dạng quả khác nhau về hình dạng, kích thước cũng như sự phát triển của các gai.

doctailieu.com
Tải về
Back to top