Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

Xuất bản: 19/12/2018

Giải bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm ... trong các câu sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về lượng mưa thay đổi theo vĩ độ như bài 1 và bài 2 trang 28 TBĐ Địa 6 đã nêu, các em sẽ tìm hiểu cụ thể của từng khu vực trên thế giới theo vĩ độ.

Câu hỏi

Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

-    Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

-    Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

-    Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

Xem thêm: Bài 1 trang 28 TBĐ Địa lý 6

Lời giải Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí lớp 6

-    Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 10⁰N đến vĩ độ 10⁰N

- Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 23⁰B đến vĩ độ 27⁰B

- Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 10⁰N đến vĩ độ 5⁰B

-    Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 40⁰B đến vĩ độ 65⁰B

- Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 40⁰B đến vĩ độ 60⁰B

-    Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ18⁰B đến vĩ độ 30⁰B

- Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 30⁰B đến vĩ độ 50⁰B

- Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 10⁰B đến vĩ độ 40⁰B

***

Để giúp các em học tốt môn Dia ly lop 6 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập Tập bản đồ Địa lí 6 ngắn gọn, chính xác nhất. Chúc các em học tốt môn Địa lí.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM