Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch sử 6

Xuất bản ngày 16/12/2018

Giải bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch sử 6, Quan sát hình 39 và hình 40 trong SGK Lịch sử 6 và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về bộ máy nhà nước Âu Lạc trong nội dung bài 2 trang 27 TBĐ Sử 6, các em học sinh sẽ tìm hiểu về phát triển sản xuất của thời kì này.

Câu hỏi

Quan sát hình 39 – Lưỡi cày đồng Cổ Loa và hình 40 – Mũi tên đồng Cổ Loa trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Các hiện vật này cho ta biết điều gì?

Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh
Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.
Nghề làm đồ trang sức đã đạt tới trình độ cao

+) Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề gì?

Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động
Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm phát triển các ngành nghề thủ công
Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Xem thêm: Bài 1 trang 26 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

+) Các hiện vật này cho ta biết điều gì?

xNghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh
xNghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.
Nghề làm đồ trang sức đã đạt tới trình độ cao

+) Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề gì?

xNhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động
Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm phát triển các ngành nghề thủ công
xNhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM