Giải bài 3 trang 26 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 26 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tính trạng.

Trả lời:

NST là cấu trúc mang gen và có khả năng tự nhân đôi được, nhờ đó các gen quy định các tính trạng được sao chép và di truyền lại qua các thế hệ cơ thể trong quá trình phân bào → Di truyền các tính trạng cho thế hệ sau

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 26 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    06:48 AM
26/08/2018    06:48 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu