Giải bài 3 trang 26 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 26 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tính trạng.

Trả lời:

NST là cấu trúc mang gen và có khả năng tự nhân đôi được, nhờ đó các gen quy định các tính trạng được sao chép và di truyền lại qua các thế hệ cơ thể trong quá trình phân bào → Di truyền các tính trạng cho thế hệ sau

 

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    06:48 AM
26/08/2018    06:48 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top