Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 3 trang 22 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 22 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài giải

Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào các yếu tố điều kiện môi trường và tổ hợp gen. Trong môi trường này hoặc trong tổ hợp gen này thì alen đột biến có thể là có hại nhưng trong môi trường khác hoặc trong tổ hợp gen khác thì alen đột biến đó lại có thể có lợi hoặc trung tính.

doctailieu.com
Tải về
Back to top