Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 216 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 216 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Trả lời

Hành tinh là một thiên thể lớn, quay quanh Mặt Trời; vệ tinh là một thiên thể nhỏ quay quanh hành tinh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 216 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    02:17 AM
26/08/2018    02:17 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu