Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 216 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 216 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Trả lời

Hành tinh là một thiên thể lớn, quay quanh Mặt Trời; vệ tinh là một thiên thể nhỏ quay quanh hành tinh.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    02:17 AM
26/08/2018    02:17 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu