Giải bài 3 trang 19 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 19 SGK sinh học lớp 9: ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hóa.

Đề bài:

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá ? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?

Trả lời:

- Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa.

- Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính

 Vì sự phân li độc lập  của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử sẽ tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau .

Hai cơ thể có kiểu gen khác nhau tiến hành giao phối  sẽ dẫn đến sự tổ hợp tự do của các loại giao tử khác nhau và phát sinh ra nhiều biến dị tổ hợp

Ở loài sinh sản vô tính con cái có kiểu gen và kiểu hình giống mẹ, nên không xuất hiện các biến dị 

 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    06:03 AM
25/08/2018    06:03 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu