Giải bài 3 trang 185 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 185 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.

Lời giải

 Diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó:

    * Giai đoạn tiên phong: Các cây cỏ ưa sáng tới sống trong khoảng trống.

    * Giai đoạn tiếp theo:

      - Cây bụi nhỏ ưa sáng tới sống cùng cây cỏ.

      - Cây gỗ nhỏ ưa sáng tới sống cùng cây bụi, các cây cỏ chịu bóng và ưa bóng dần dần vào sống dưới bóng cây gỗ nhỏ và cây bụi.

      - Cây cỏ và cây bụi ưa sáng dần dần bị chết do thiếu ánh sáng, thay thế chúng là các cây bụi và cây cỏ ưa bóng.

      - Cây gỗ ưa sáng cạnh tranh ánh sáng mạnh mẽ với các cây khác và dần dần thắng thế chiếm phần lớn khoảng trống.

    * Giai đoạn cuối: Nhiều tầng cây lấp kín khoảng trống, gồm có tầng cây thân gỗ lớn ưa sáng phía trên cùng, cây gỗ nhỏ và cây bụi chịu bóng ở lưng chừng, các cây bụi nhỏ và cỏ ưa bóng ở phía dưới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 185 sách giáo khoa sinh học lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu