Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 02/01/2019

Giải bài 3 trang 17 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Khoanh tròn chữ in hoa, trước câu trả lời đúng trong các phương án sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về sự lớn mạnh của Mỹ trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 như bài 2 trang 16 TBĐ Sử 12 đã nêu, các em học sinh tiếp tục xem xét về các lý tưởng phát triển của Mỹ bấy giờ.

Câu hỏi

Khoanh tròn chữ in hoa, trước câu trả lời đúng trong các phương án sau:

+)    Tình hình khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. không phát triển
B. chỉ có một số phát minh nhỏ
C. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu lớn
D. không chú trọng phát triển khoa học – kĩ thuật

+)    Ý nào dưới đây không đúng trong các chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới
B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới
C. Bắt tay với Trung Quốc
D. Dung dưỡng Ixaren

+)    Ý nào dưới đây không đúng khi nói về âm mưu của Mĩ sau chiến tranh lạnh?

A. Chuẩn bị đề ra chiến lược mới
B. Vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới
C. Dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động khác
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình

+)    Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Mĩ là nước giàu tài nguyên lại không bị chiến tranh tàn phá
B. Áp dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí
C. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tiến hành quân sự hóa nền kinh tế
D. Mĩ có vị trí chiến lược quan trọng

Xem thêm: Bài 1 trang 16 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

+)    Tình hình khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Đáp án: C. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu lớn

+)    Ý nào dưới đây không đúng trong các chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới

+)    Ý nào dưới đây không đúng khi nói về âm mưu của Mĩ sau chiến tranh lạnh?

Đáp án D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình

+)    Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Đáp án D. Mĩ có vị trí chiến lược quan trọng

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM