Bài 3 trang 169 sgk toán đại lớp 11

Đáp án bài 3 trang 169 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

1. Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Đề bài 3 trang 169 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 3 trang 169 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b c
Đáp án bài 3 trang 169 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu d e f
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 142 SGK Toán 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top