Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 167 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 167 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.

Đáp án bài 3 trang 167 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 167 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    12:49 PM
28/08/2018    12:49 PM
Back to top