Đáp án bài 3 trang 163 sách giáo khoa hóa học 12

Xuất bản: 31/07/2018 - Tác giả:

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 163 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.                              B. 80 gam.

C. 85 gam.                             D. 90 gam.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

nO (trong oxit) =  nH2SO4 = ?

=> mKL = mhh – m= ?

mmuối = mKL  + mSO42-

Đáp án bài 3 trang 163 sgk hóa học lớp 12

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

Từ PTHH =>nO (trong oxit) =  nH2SO4 = 0,6 (mol)

=> mKL = mhh – m= 32 - 0,6.16 = 22,4 (g)

mmuối = mKL  + mSO42-

= 22,4 + 0,6.96

=80 (g)

Đáp án B.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM