Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 3 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 158 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

Đáp án

- Định luật về giới hạn quang điện: Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật electron ra khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    10:50 AM
20/08/2018    10:50 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu