Lời giải bài 3 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Cách giải 3 trang 156 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Đề bài

Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:

Đề bài 3 trang 156 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 3 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Đáp án bài 3 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b
Đáp án bài 3 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c
 

doctailieu.com
Back to top