Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 3 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 151 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Biết SK₂SO₄ = 11,1g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K₂SO₄ bão hòa ở nhiệt độ này.

Lời giải đáp án

mdd K₂SO₄ = (100 + 11,1)g = 111,1g.

C% K₂SO₄ = (11,1 . 100 %) / 111,1 = 9,99%.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu