Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 3 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 149 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Cân lấy 10,6g Na₂CO₃ cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na₂CO₃ tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác định nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

Lời giải đáp án

Nồng độ % của dung dịch Na₂CO₃.

Mdd = V x d = 200 x 1,05 = 210g dung dịch Na₂CO₃.

C% Na₂CO₃ = 10,6/210 . 100% = 5,05%.

Nồng độ mol/l của dung dịch.

200ml = 0,2l.

nNa₂CO₃ = 10,6/106 = 0,1 mol.

CM = 0,1/0,2 = 0,5 mol/l.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu