Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 3 trang 14 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 14 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein.

Bài giải

Vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein:

     -    Trong quá trình dịch mã mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm riboxom gọi là poliriboxom (gọi tắt là polixom) giúp tăng hiệu suất tổng hợp protein.

     -    Sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN theo đó là riboxom thứ 3, 4 .... Như vậy, mỗi 1 phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.

doctailieu.com
Tải về
Back to top