Bài 3 trang 138 SGK Hóa 10

Xuất bản: 06/11/2018

Giải bài 3 trang 138 Sách giáo khoa Hóa 10 tiết Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho biết phản ứng hóa học H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. Câu nào diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Xem lại bài trướcBài 2 trang 138 SGK Hóa 10

Lời giải bài 3 trang 138 SGK Hóa 10:

D đúng.

Hiểu biết thêm: 

Một chất oxy hóa là một hợp chất hóa học có khả năng chuyển giao các nguyên tử ôxy hoặc một chất thu các điện tử trong một phản ứng oxy hóa khử.

Chất khử (hay tác nhân khử) là một nguyên tố hóa học hay một hợp chất trong các phản ứng oxy hóa khử có khả năng khử một chất khác. Để thực hiện điều đó nó trở thành chất bị oxy hóa, và vì thế nó là chất cho điện tử trong phản ứng ôxi hóa khử. Chất khử đồng thời cũng là chất bị oxi Hóa.

-------------

Xem thêm đáp án các bài tập trong chương 6: Oxi Lưu huỳnh và các tài liệu, hướng dẫn giải Hóa học 10 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM