Giải bài 3 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 135 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Tìm phân số của một số.

Bài 3 (trang 135 SGK Toán 4): Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằngGiải bài 3 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một sốsố học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ ?

Lời giải:

Số học sinh nữ của lớp 4A là :

16 ×Giải bài 3 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số 1= 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh nữ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu